Rejestracja: 32 768 03 99

telefon dodatkowy: 791 185 559


Nasz personel

lek.stom.Danuta Moś
lek.stom.Agnieszka Galwas
spec.ortodonta
lek.stom.Adam Buła
lek.stom.Robert Malinowski spec.endodonta

Aneta Rzeźnik
higienistka stomatologiczna
Beata Czekała
higienistka stomatologiczna

Kinga Wyłupek
technik elektroradiolog