Rejestracja: 32 768 03 99

telefony dodatkowe: 791 185 559 / 791 007 293


Nasz personel

lek.stom.Danuta Moś

lek.stom. Danuta Moś

lek.stom. Agnieszka Galwas
 spec.ortodonta
lek.stom. Marek Rotko