Rejestracja: 32 768 03 99

telefon dodatkowy: 791 185 559


Nasz personel

lek.stom.Danuta Moś
le.stom.Agnieszka Galwas
spec.ortodonta
lek.stom.Grzegorz Guz
lek.stom.Robert Malinowski spec.endodonta
lek.stom. Artur Lech
spec.chirurg stomatologiczny